Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

Wskazówki dojazdu:

Bractwo Kurkowe dysponuje strzelnicą położoną w miejscowości Klamry,
przy trasie Chełmno - Grudziądz. 
Położenie strzelenicy według GPS

N 53st 21´ 9,27´´
 
E 18st 30´ 58,65´´
´

Szkic dojazdu do strzelnicy


Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE