Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

Aktualności

Chełmno 2 listopada 2019

Proklamacja króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe"  oraz jego marszałków w dniu 9 listopada 2019 roku.

      W dniu 9 listopada w przepięknym ratuszu miasta Chełmno o godzinie 16.00 rozpocznie się uroczystość proklamacji  nowego króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie  - brata Piotra Alabrudzińskiego i jego marszałków. wydarzenie to będzie miało uroczystą oprawę oraz znamienitych gości w osobach przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli wojska, miejskich instytucji, zaproszonych gości, członków bractwa oraz ich rodzin i znajomych. Zostanie również przyjęte ślubowanie na sztandar naszego bractwa nowych członków.
     W imieniu króla elekta, jego marszałków oraz Zarządu bractwa zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym ważnym dla naszego bractwa wydarzeniu.
  
     Vivat nowy król kurkowy bractwa, vivat jego marszałkowie, vivat Nasze bractwo kurkowe !!!!!!

Chełmno 23 września  2019

Wiwat król kurkowy A.D. 2019/2020,  wiwat król XX - lecia reaktywowania Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie.

     
       W sobotę 21 września w obiekcie bractwa - Forcie VIII KLAMRY odbywło się ważne spotkanie członków i sympatyków bractwa.   Poświęcone było obchodom XX - lecia reaktywowania Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" oraz tradycyjnemu, dorocznemu strzelaniu królewskiemu. Ponadto zaplanowane zostało strzelanie do dwóch ozdobnych tarcz: tragicznie zmarłego króla bractwa, brata Henryka Konopackiego oraz tarczy XX - lecia reaktywowania bractwa.
O godz. 10.00 po powitaniu wszystkich przybyłych członków bractwa oraz gości i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia z tarczami rozpoczęło się strzelanie o godność króla kurkowego bractwa. 
w strzelaniu uczestniczyło 19 członków bractwa z siostrą Teresą na czele.
W wyniku celnego popisu strzeleckiego drewniany kur nie zagościł zbyt długo na żerdzi ;-)))Celnym okiem i pewną ręką popisał się brat Piotr Alabrudziński.  WIWAT Król Kurkowy !!!!!!

Król elekt Piotr Alabrudziński wraz z marszałkami:
I marszałek - brat Mariusz Kalkiewicz
II marszałek - brat Andrzej Panek

WIWAT król kurkowy, wiwat jego marszałkowie !!!!!!!!!!!

Zgodnie z harmonogramem dnia o godz. 13.00 po oficjalnym powitaniu przybyłych gości i wystrzale z brackiej armaty rozpoczęła się w forcie Msza święta w intencji bractwa kurkowego oraz brata Henryka Konopackiego.

Po mszy ropzpoczęliśmy strzelania do dwóch ozdobnych tarcz brackich. W tej szlachetnej rywalizacji (jeden strzał do papierowej tarczy na odległość 50 m) najlepszy okazał się ( dwukrotnie ) brat Marian Zawadzki  !!!!!Ostatnim elementem strzelań było strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego XX - lecia reaktywowania Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" w Chełmnie.

Tutaj najpewniejszym okiem i ręką wykazał się brat Dariusz Dzięcioł, Wiwat  Król Jubileuszowy !!!!                             


Marszałkami Króla Jubileuszowego XX - lecia reaktywowania bractwa zostałi:
- brat Janusz Andrysiak;
- siostra Teresa Jambor.
Wiwat Król Jubileuszowy, wiwat jego marszałkowie !!!!!

Po zakończeniu strzelań udaliśmy się do Zajazdu Pomorskiego w którym członkowie bractwa oraz zaproszeni goście wzięli udział  brackiej biesiadzie. Na wstępie miłościwie nam panujący król kurkowy bractwa, brat Tomasz Kluczyk przypomniał w krótkim pokazie historię ostatnich  dwudziestu lat bractwa. Było co wspominać ;-)))Następnie brat prezes Zbyszek Nogalski wraz z królem bractwa, bratem Tomaszem Kluczykiem wręczyli zdobyte tarcze i pozostałe nagrody.I ja tam byłem, miód i wino piłem, a co najważniejsze świetnie się bawiłem.

WIWAT królowie, marszałkowie, wiwat siostry i bracia, Wiwat bractwo kurkowe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Aktualności

Chełmno 02 września  2019

Strzelanie królewskie  Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie

      W dniu 21 września br. na terenie obiektu bractwa w miejscowości Klamry (Fort VIII  Twierdzy Chełmno) odbędzie się doroczne strzelanie o tytuł króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe".

Strzelania rozpoczynamy o godz. 10.00.

Na godzinę 13.00 zaplanowana została msza polowa w intencji bractwa i jego członków.

W tym roku zbiega się kilka rocznic związanych z reaktywowaniem bractwa w 1999 roku.

Są to między innymi:

 - XV -  lecie fundacji sztandaru bractwa;

 - X  - lecie powstania strzelnicy i działalności bractwa w obiekcie fortyfikacyjnym Fort VIII KLAMRY  Twierdzy Chełmno;

 - V - odsłonięcia w centrum Chełmna obelisku z kurem bractwa chełmińskiego.

           Zapraszamy wszystkich członków bractwa, członków rodzin oraz jego sympatyków na spotkanie połączone z turniejem strzeleckim o godność króla kurkowego A.D. 2019/2020 oraz inne nagrody.

       Około godziny 17.00 planowane jest rozpoczęcie biesiady brackiej w Zajeździe Pomorskim przed Stolnem.

       Niech celne oko i pewna ręka pozwoli wyłonić w szlachetnym współzawodnictwie króla kurkowego na kolejną kadencję.

                          Chełmno 04 sierpnia  2019

Uroczystości pogrzebowe Króla Kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" brata Henryka Konopackiego.

 
Będzie Nam Cię Heniu brakowało .............   Cześć jego pamięci ..............


 
Chełmno 29 lipiec  2019

Tragiczna śmierć Króla Kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" brata Henryka Konopackiego.

      

      W dniu dzisiejszym dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. w godzinach rannych zginął w wypadku samochodowym brat Henryk Konopacki, członek Zarządu Bractwa, król kurkowy z 2012 roku, Król Jubileuszowy bractwa.

      Uroczystości pogrzebowe brata Henryka odbędą się w sobotę 3 sierpnia 2019 roku. Początek  mszy w chełmińskiej Farze o godz. 13.00.,

Całej rodzinie brata Henryka składamy serdeczne kondolencje.


Chełmno 23 luty  2019
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe".

 

      Minął kolejny rok działalności chełmińskiego bractwa kurkowego.  Zgodnie ze statutem bractwa conajmniej raz w roku spotykamy się na walnym zebraniu członków bractwa, aby dokonać podsumowania minionego roku, "wyspowiadać"  Zarząd bractwa z jego pracy, zapoznać się z finansami bractwa oraz przyjąć plan działania na kolejny okres. Jest to również czas na koleżeńskie spotkanie, wymianę poglądów i doświadczeń, podzielenie się uwagami i spostrzeżeniami z turniejów strzeleckich oraz spotkań w innych bractwach na terenie kraju.

     Zgodnie z przyjętym w ubiegłym roku harmonogramem imprez naszego bractwa tegoroczne Walne Zebranie członków bractwa zostasło wyznaczone na dzień 22 lutego 2019 roku na godzinę 18.00 w siedzibie bractwa w Forvie VIII w  miejscowości Klamry.

     Spotkanie otworzył  Prezes bractwa brat Zbigniew Nogalski. Przywitał wszystkich przybyłych członków bractwa. Szczególne słowa powitania skierował do aktualnego króla kurkowego Naszego bractwa brata Tomasza Kluczyka. Na prowadzącego walne zebranie członków bractwa decyzją jego członków wyznaczono vice prezesa, brata Mariusza Thomas. Po przyjęciu porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczegoprzystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów.

Brat Prezes bractwa w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z pracyZarządu bractwa od ostatniego walnego zebrania członków  bractwa. W wystąpieniu omówił sprawy organizacyjne bractwa ( spotkania zarządu bractwa, realizację uchwał, podejmowane decyzje, współpraca z władzami miasta Chełmna, wojskiem, innymi stowarzyszeniami z którymi podjęto współpracę), porządkowe na obiekcie, przy organizowaniu imprez, turniejów strzeleckich, spotkań na strzelnicy, wspólpracę z klasami mundurowymi), wyjazdy do innych bractw oraz udział bractwa w imprezach o charakterze patriotycznym - religijnym na terenie Chełmna i regionu. Pod koniec swojego wystąpienia brat Prezes podziękował wszystkim braciom za zaangażowanie w działalności na rzecz bractwa. Przedstawił również kierunki działań i główne zamierzenia stojące przed bractwem w najbliższym czasie.

      Kolejnym punktem porządku walnego zebrania było sprawozdanie finansowe bractwa, które przedstawiła siostra Teresa Jambor -skarbnik w naszym bractwie. Przedstawiła szczegółowo  przychody i wydatki, które miały miejsce w minionym roku obrachunkowym. W drugiej części swojego wystąpienia siostra Teresa przedstawiła projekt budżetu bractwa na kolejny rok, omawiając przychody i planowane wydatki.

Swoje wystąpienie miała również Komisja Rewizyjna  bractwa, która dokonująć podsumowania rocznej działalności Zarządu bractwa wnioskował do walnego Zebrania uo udzielenie Zarządowi absolutorium.

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami, w której skupiono się głównie nad obchodami przypadających w tym roku kilku rocznic w życiu Naszego bractwa zatwierdzono projekt budzetu, przyjęto plan działania bractwa na bieżący rok.

 

 

 

 


 Chełmno 09 listopad  2018
Proklamacja Króla Kurkowego AD 2018/2019 Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" i jego Marszałków.

    

     Zgodnie z wieloletnią tradycją naszego bractwa w rocznicę  Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego uroczyście w pięknym mieście i garnizonie Chełmno odbywa się w salach gościnnego ratusza miejskiego uroczystość proklamacji ( czyli ogłoszenia wszem i wobec ) nowego króla kurkowego chełmińskiego bractwa i jego marszałków. Tradycyjnie w uroczystości oprócz władz miasta, powiatu, ważnych osobistości życia społecznego i publicznego uczestniczą członkowie bractwa wraz ze swoimi rodzinami i zaproszonymi gośćmi.

    Po przywitaniu wszystkich uczestników uroczystości przez Prezesa naszego bractwa brata Zbigniewa Nogalskiego


 

nastąpiła miła uroczystość wyróżnienia Naszego brata honorowego - burmistrza miasta Chełmna - brata Mariusza Kędzierskiego najwyższym odznaczeniem Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe"  - odznaką ZŁOTEGO KURA wraz z Certyfikatem to potwierdzającym. Aktu tego dokonał Kanclerz Kapituły Złotego Kura - wieloletni król kurkowy bractwa, brat Ireneusz Jambor.


 

       W następnej kolejności przystąpiliśmy do przekazania łańcucha królewskiego królowi elektowi - bratu Tomaszowi Kluczykowi. Ustępujący król kurkowy brat Zdzisław Śmiejewski  złożył bratu Tomaszowi życzenia długiego i owocnego panowania dla dobra bractwa i pomyślności jego członków.


    Skoro ogłoszono publicznie to został nowym królem chełmińskiego bractwa na lata 2018/2019, wówczas świeżo proklamowany król przyjął dwóch marszałków, którzy przez ten rok będąc u jego boku pomagać mu będą w wypełnianiu królewskich obowiązków i zobowiązań. Na te stanowiska w wyniku rywalizacji podczas strzelania królewskiego we wrześniu 2018 roku ogłoszeni zostali :

 - I Marszałek  - brat Mariusz Thomas

 - II Marszałek - brat Andrzej Jabłoński

    Jako oznakę pełnionego urzędu każdy z marszałków otrzymał na czas pełnionej kadencji przechodnią buławę.

     Po gratulacjach, życzeniach i vivatach na cześc króla, marszałków i bractwa oraz tradycyjnym toaście za pomyślnośc Chełmna i jego bractwa kurkowego król brat Tomasz Kluczyk zaprosił wszystkich obecnych do siedziby bractwa w Forcie VIII w Klamrach na biesiadę królewską.
Nasze panie wspaniale przygotowały to iście królewskie przyjęcie. Atmosfera była bardzo rodzinna, był czas na rozmowy, toasty, wspomienia i tradycyjne brackie pieśni.

       I ja tam byłem, miód i wino piłem, a co zobaczyłem to zapisałem i przekazałem.

           Vivat król  brat Tomasz  !!!!!!!!! , vivat jego marszałkowie !!!!  

                             Vivat bractwo chełmińskie !!!!!!!!

 


Chełmno 16 wrzesień 2018
VIVAT NOWY KRÓL Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe".

W szlachetnej rywalizacji podczas strzelania do sylwetki drewnianego kura w trakcie strzelania królewskiego najlepszym strzałem popisał się brat Tomasz KLUCZYK - sekretarz Zarządu Bractwa.
Uroczysta proklamacja czyli publiczne ogłoszenie nazwiska nowego króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w chełmnie oraz jego marszałków nastąpi w dniu 9 listopada (piątek) o godzinie 18.00 w pięknym ratuszu miasta Chełmno.
Po uroczystej proklamacji goście wraz z członkami bractwa udadzą się do siedziby bractwa na wydaną przez króla i jego marszałków ucztę królewską.


Chełmno 02 wrzesień 2018
Zaproszenie na strzelanie królewskie Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe".

W dniu 15 września (niedziela) br. spotykamy się na strzelnicy bractwa w miejscowości Klamry w celu rozegrania szlachetnej rywalizacji o tytuł i godność króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie.
Oprócz tradycyjnego królewskiego strzelania do kura zaplanowane zostay strzelania do Tarcz:

- burmistrza miasta Chełmna;
- wójta gminy Stolno;
- starosty powiatu chełmińskiego;
- marszałka województwa kujawsko-pomorskiego;
- aktualnego króla bractwa - brata Zdzisława Śmiejewskiego.
Do spotkania i celnego oka w trakcie strzelań :-))).

Leudal ( Holandia ) 17 - 19  sierpień 2018
XIX Europejskie Strzelania Historycznych Strzelców Leudal 2018

W połowie sierpnia br. wraz z królem kurkowym Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" bratem Zdzisławem Smiejewskim miałem przyjemność reprezentować nasze bractwo w XIX Europejskim Spotkaniu członków Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (EGS) w miejscowości Neer (gmina Leudal) w Holandii. Brat Zdzisław Śmiejewski jako aktualny król naszego bractwa został zgłoszony do strzelania o tytuł i godność Europejskiego Króla Historycznych Strzelców - strzelania, które rozgrywane jest co trzy lata. Poprzednie strzelanie odbywało się w miejscowości Peine ( Niemcy) w 2015 roku. W 2012 roku gospodarzem europejskiego spotkania była wchodzące w skład Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich  było bractwo w Tucholi. To druga w historii strzelań europejskich impreza organizowana w Polsce - poprzednia, odbywająca się  w 1998 roku zorganizowana była  Krakowie.
W piątek uczestniczyliśmy w posiedzeniu plenarnym delegatów EGS, sobota to dzień strzelań królewskich oraz strzelań i imprez towarzyszących.Brat Zdzisław po wcześniejszych eliminacjach do tarczy zakwalifikował się do ścisłego finału, w którym strzelało 50 strzelców z całego EGS. W rozstrzygającym strzelaniu brat  Zdzisław Śmiejewski otarł się o główną godność - Holender który zestrzelił tarczę z wizerunkiem papugi strzelał  jako drugi po bracie Zdzisławie  :-))) Można śmiało stwierdzić, że brat Zdzisław przygotował Holendrowi tarczę do zestrzelenia. 
Ciekawostką strzelań w Holandii była broń z której strzelano - odpowiednik historycznych muszkietów oraz sposób strzelania - po okręgu, aż nastąpiło "wycięcie" okrągłej tarczy z papugą :-))).Udział w strzelaniu o tytuł i godność  europejskiego króla historycznych strzelców EGS jest zawsze okazją do spotkań z wieloma braćmi ze stowarzyszeń tworzących Europejską Wspólnotę Historycznych Strzelców ( EGS ), tj. nie tylko strzelców ( w tym łuczników, kuszników), ale również bębniarzy, członków orkiestr oraz chorągwiarzy brabanckich. To prawdziwe święto europejskich strzelców historycznych.
W niedzielę tradycyjnie odbywa się parada przedstawicieli narodowych organizacji i stowarzyszeń strzeleckich należacych do EGS. W paradzie w Neer uczestniczyło ponad 400 delegacji, w tym bardzo wielu towarzyszyły własne orkiestry.


Kolejne Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców EGS odbędzie się w 2021 roku w Deinze na terenie Królestwa Belgii - niedaleko Gandawy. Prawdopodobnie też tam będziemy  :-)))).
Chełmno 09 grudnia 2017

Spotkanie wigilijne w Chełmińskim Towarzystwie Strzeleckim BRACTWO KURKOWE w Chełmnie.

W sobotnie popołudnie 9 grudnia br. członkowie Naszego bractwa wraz z osobami towarzyszącymi stawili się w restauracji RELAX w Chełmnie, aby tradycyjnie podzielić się opłatkiem, porozmawiać na różne tematy ( niekoniecznie związane ze strzelaniami brackimi  :-))) ), a przede wszystkim spotkać się w rodzinnym gronie.


Chełmno 10 listopada 2017

VIVAT  KRÓL KURKOWY VIVAT JEGO MARSZAŁKOWIE, VIVAT BRACTWO KURKOWE

W piątek 10 listopada 2017 roku spotkaliśmy się w chełminskim ratuszu aby uroczyście porklamować nowego króla kurkowego i jego marszałków.
Wcześniej członkowie bractwa uczestniczyli w uroczystościach miejskichw ramach obchodów Narodowego Swięta Niepodległości w garnizonie chełmińskimChełmno 08 listopada 2017

UROCZYSTA PROKLAMACJA KRÓLA KURKOWEGO AD 2017/2018 ORAZ JEGO MARSZAŁKÓW.

W najbliższy piątek 10 listopada 2017 roku w ramach uroczystości miejskich  obchodów Narodowego Święta Niepodległości w chełminskim ratuszu odbędzie się proklamacja króla kurkowego i jego marszałków. Przebieg wszystkich uroczystości będzie następujący:
- ok. 16.00 - spotkanie członków bractwa przy kamieniu brackim, złożenie wiązanki kwiatów;
- ok. 16.15 -  przemarsz członków bractwa na uroczystości miejskie przy płycie Nieznanego Zołnierza;
- 16.30 - rozpoczęcie uroczystości garnizonowych  z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
- po uroczystościach przy płycie Nieznanego Żołnierza przemarsz do kościoła garnizonowego na mszę;
- po mszy koncert pieśni patriotycznych;
- ok. 18.00 rozpoczęcie w sali ratusza chełmińskiego uroczystej proklamacji króla kurkowego i jego marszałków, wręczenie wyróżnień "ZŁOTY KUR";
- po zakończeniu uroczystości w ratuszu przejazd do Fortu VIII KLAMRY - siedziby bractwa na raut królewsko-marszałkowski.
Serdecznie zapraszamy członków bractwa ich rodziny oraz sympatyków do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz proklamacji Króla Kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe". 


Chełmno 17 września 2017

STRZELANIE KRÓLEWSKIE O TYTUŁY CHEŁMIŃSKIEGO  TOWARZYSTWA  STRZELECKIEGO "BRACTWO KURKOWE" w CHEŁMNIE.


W sobotnie dopołudnie 16 września br. siostra Teresa i bracia kurkowi Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" spotkali się w siedzibie bractwa - Forcie VIII Klamry - na strzelaniu królewskim. Miało ono wyłonić nowego króla kurkowego i jego marszałków. W turnieju uczestniczyło 12 członków bractwa. Tradycyjnie strzelamy do sylwetki drewnianego kura, którego trzeba strącić z rzerdzi ;-))). Tegoroczne strzelanie miało bardzo emocjonujący przebieg. Praktycznie strzelanie w ostatnich trzech kolejkach polegało na strąceniu ostatnie drzazgi - kur już został strącony, ale pozostała widoczna duża drzazga. Wyśmienitym strzałem popisał się król kurkowy AD 2013/2014 - brat Zdzisław ŚMIEJEWSKI. Pierwszym marszałkiem został brat Mariusz THOMAS, drugim marszałkiem - brat Mariusz KALKIEWICZ.

Vivat Król kurkowy, Vivat jego marszałkowie.

Proklamacja króla i jego marszałków odbędzie się w  komnatach chełmińskiego ratusza w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości, tj.  10 listopada 2017 roku.

Chełmno 12 sierpień 2017

BRACKI ŚLUB I WESELE   W CHEŁMNIE

Cóż to był za ślub i wesele. W dniu 12 sierpnia 2017 roku w Farze chełmińskiej odbył się ślub Andzeliki
( jeszcze ) Konopackiej  oraz jej przyszłego męża - Karola. Królowie bractwa chełmińskiego w osobach brata Waldemara (ojca panny młodej) i Henryka (dziadka panny młodej) KONOPACKICH wraz z małżonkach wystąpili w podwójnej roli ;-)))  Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" postanowiło uświetnić i nagłośnić to ważne wydarzenie. Wystawiliśmy reprezentację (brat Tomasz KLUCZYK i brat Mariusz THOMAS) wspomaganą artylerią czarnoprochową. Wystrzał z moździerza oraz pistoletu czarnoprochowego przypomniał mieszkańcom Chełmna i zgromadzonym gościom, że była to ważna, bracka uroczystość ( a więc i miejska - w końcu bractwo jest organizacją grodzką).  Wśród zaproszonych gości było również wielu członków Naszego bractwa - król kurkowy brat Adrzej PANEK, brat Dariusz DZIĘCIOŁ. W końcu stanowimy w Chełmnie (i nie tylko) wielką bracką rodzinę ;-))))))


VIVAT  MŁODA  PARA !!!!!!!  VIVAT BRACTWO  CHEŁMIŃSKIE !!!!!


Chełmno 24 marca 2017


NOWE KONTO BANKOWE BRACTWA 

Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu członków bractwa Zarzą podjął działania związane z obniżeniem kosztów obsługi bankowej bractwa. Zarząd po wnikliwej analizie podjął decyzję o przeniesieniu środków finansowych bractwa do nowego banku.

Aktualne konto do wpłat składek członkowskich, przelewów, darowizn to:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Chełmnie

nr konta: 22160014621838979440000001

Zarząd bractwa.
Chełmno 04 marca 2017

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW CHEŁMIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWO KURKOWE.

W dniu wczorajszym (tj. 03.03.2017 r.) o godzinie 18.00  siostra Terenia i bracia kurkowi - członkowie Naszego bractwa spotkali się w forcie VIII KLAMRY, które jest siedzibą bractwa na dorocznym Walnym Zebraniu Członków bractwa.
Spotkanie przebiegło zgodnie z wcześniej rozesłanym w zawiadomieniu o zebraniu harmonogranie:
1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego harmonogramu.
3. Sprawozdanie Prezesa z działalności Bractwa w 2016 roku.
4. sprawozdanie komisji rewizyjnej Bractwa, dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem
5. sprawozdań.Sprawozdanie skarbnika z bilansu wydatków i przychodów finansowych w 2016 roku.
6. Omówienie zakresu przedsięwzięć organizowanych z okazji jubileuszu 590 lecia powstania Bractwa Kurkowego.
7. Przyjęcie harmonogramu wydatków na 2017 r.
8. Dyskusja i wolne wnioski.

W zebraniu uczestniczyło 17 członków bractwa w tym jeden kadet. Po przyjęciu sprawozdańsporo czasu poświęcono sprawom finansowym i przedsięwzięciom związanym z organizacją 590 lecia Naszego Bractwa. Uzgodniono, że strzelanie jubileuszowe odbędzie sięw dniu 23 września 2017 roku, tydzień wcześniej odbędzie się doroczne strzelanie o tytuł króla bractwa 2017/2018. Bracia zwracali uwagę właściwe nagłośnienie Jubileuszu bractwa, poprzez udział w strzelaniach w innych bractwach, co powinno zapewnić właściwą frekwencję na strzelaniu jubileuszowym.
Zebranie zatwierdziło propozycje Kapituły Złotego Kura dla kolejnych braci, którzy otrzymają to zaszczytne wyróżnienie przy proklamacji nowego króla bractwa w listopadzie br.
wbrano również delegatów bractwa na Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim. Delegatami zostali wybrani bracia :
- Mariusz THOMAS;
- Marian ZAWADZKI.
Podkreślano dobrą kondycję organizacyjną, finansową i materialną bractwa, o którą trzeba nadal właściwie zabiegać.

Chełmno 20 stycznia 2017

DZIEŃ PATRONALNY ŚW. SEBASTIANA W OKRĘGU POMORSKIM ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP.

Tegoroczne święta patrona kurkowych bractw strzeleckich - męczennika świętego Sebastiana bractwa zrzeszone w Pomorskim Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP uroczyście obchodziły w przepięnie położonym wśród warmińskim lasów i jezior Lidzbarku Welskim. To tutaj bractwa okręgu spotkały się na uroczystej mszy podczas której roklamowano kolejnego króla okręgu - brata z Tczewskiego bractwa kurkowego. Proklamowano też jego rycerzy. Po mszy i prokalmacji przedstawiciele bractw okręgu ze sztandarami uroczyście przy dżwiękach orkiestry przemaszerowali ulicami Lidzbarka. Bracia z Lidzbarka podjęli wszystkich gości uroczystym obiadem, zakończonym kawą i ciastami ;-))). 
Chełmińskie bractwo reprezentowali : brat Prezes Zbigniew NOGALSKI, brat sekretarz Tomasz KLUCZYK i piszący te słowa brat Mariusz THOMAS z małżonką.


Chełmno 20 listopad 2016

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  BRACTWA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2016 roku o godzinie 18.00 w restauracji "SPICHLERZ" , ul. Biskupia w Chełmnie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego BRACTWO  KURKOWE w Chełmnie.
Proponowany harmonogram zebrania:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie ostatecznego harmonogramu zenrania.
3. Sprawozdanie Prezesa bractwa z działalności Zarządu i bractwa za lata 2013 - 2016.
4. Wybór Prezesa bractwa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
5. Sprawozdanie skarbnika o aktualnym stanie finansów bractwa.
6. Przyjęcie Harmonogramu działalnosci bractwa na 2017 rok.
7. Wolne wnioski.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków bractwa do udziału w zebraniu. 

Chełmno 11 listopad 2016r.

NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI  ORAZ  PROKLAMACJA KRÓLA KURKOWEGO AD 2016/17  I JEGO MARSZAŁKÓW. 
Chełmno 24 wrzesień 2016
VIVAT  BRAT MAREK  KRZYŻANOWSKI -  KRÓL ELEKT  CHEŁMIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO  BRACTWO  KURKOWE

W wyniku szlachetnego współzawodnictwa w strzelaniu królewskim do kura tytuł i godność króla AD 2016/17 Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe wystrzelał - KURA Z ŻERDZI STRĄCIŁ - brat Marek Krzyżanowski, członek załozyciel bractwa.
VIVAT  KRÓL  ELEKT !!!!!!!!!!!!!!
VIVAT  JEGO  MARSZAŁKOWIE !!!!!!!!!!!
VIVAT  BRACTWO  CHEŁMIŃSKIE !!!!!!!!!!!!!!

 
Uroczysta proklamacja Króla i jego Marszałków nastąpi w dniu 11 listopada 2016 roku, po zakończeniu miejskich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po uroczystej proklamacji oraz ślubowaniu i wręczeniu odznaczeń w pięknych salach chełmińskiego ratusza Król Bractwa wraz z Marszałkami zapraszają na biesiadę  bracką do siedziby bractwa - Fort VIII w Klamrach.


Chełmno 20 styczeń 2016

DZIEŃ PATRONALNY ŚW. SEBASTIANA, PROKLAMACJA KRÓLA OKRĘGU POMORSKIEGO ZKBS RP WE WŁOCŁAWKU.

W uroczystościach patronalnych ku czci św. Sebastiana  - patrona bractw kurkowych Nasze bractwo wraz ze sztandarem we Włocławku  reprezentowali :
-  brat Zbigniew NOGALSKI - Prezes bractwa;
- brat Mariusz THOMAS - V-ce Prezes bractwa;
- brat Tomasz KLUCZYK - Sekretarz bractwa.

      

Przedstawiciele bractw Okręgu Pomorskiego uczestniczący w Dniu Patronalnym otrzymali na pamiątkę dla swoich bractw okolicznościowe medale pamiątkowe.


Chełmno 23 grudzień 2015

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE

       Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim siostrom i braciom oraz ich rodzinom życzenia przeżywania tego świątecznego czasu w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech się spełnią Wasze życzenia i plany. Przede wszystkim życzymy zdrowia i uśmiechu oraz samych radosnych dni w Nowym 2016 roku.Wznosząc noworoczny toast wspomnijmy słowa pieśni brackiej:

Nikt tu pierwszy, nikt ostatni, kiedy bracia stają w krąg.
Niech Nas spaja łańcuch bracki, przyjacielski , szczery krąg.
Kiedy dobrze bije rurka, kiedy wino świeci w szkle,
pijmy bracia zdrowie kurka, niech mu dobrze dzieje się.
Chełmno 20 grudnia 2015

SPOTKANIE WIGILIJNE W BRACTWIE

        W dniu 19 grudnia 2015 roku w Restauracji  SPICHLERZ w Chełmnie przy ulicy Biskupiej 3 siostry i bracia kurkowi - członkowie Naszego, Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego BRACTWO KURKOWE w Chełmnie wraz z osobami towarzyszącymi  spotkali się na dorocznym wieczorze wigilijnym.
      Spotkanie zagaił miłościwie prezesujący bractwu brat Zbigniew NOGALSKI, który przywitał wszystkich gości, rozpoczynając od miłościwie panującego Króla Naszego bractwa - brata Andrzeja PANEK wraz z towarzyszącą mu małżonką. Następnie wszyscy obecni dzieląc się wzajemnie opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno - noworoczne.
      Wspaniała atmosfera wigilijnego spotkania w kameralnej oprawie, przyprawiona wspaniałymi i przepysznymi potrawami powodowała, że żal było opuszczać po kilku godzinach tak przednie towarzystwo.

wystąpienie Prezesa Bractwa
Chełmno 22 listopada  2015

WALNE ZEBRANIE  CHEŁMIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO  "BRACTWO  KURKOWE"  W CHEŁMNIE

         W dniu 21 listopada br. w Restauracji "CENTRALNA"  przy ulicy Dworcowej w Chełmnie odbyło się Walne Zebranie Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" w Chełmnie. Wszyscy członkwie Naszego Bractwa zostali powiadomieni kilka tygodni wcześniej o planowanym Walnym Zebraniu oraz proponowanym przebiegu zebrania. Po dokonaniu spraw proceduralnych (powitanie przybyłych członków bractwa w tym miłosciwie Nam panujacego Króla -  brata Andrzeja PANEK, wybór przewodniczącego zebrania, protokólanta) oraz sprawdzeniu listy obecności uczestników spotkania okazało się, że nie mamy qvorum do podejmowania uchwał w trakcie Naszego zebrania. W związku z powyższym zebranie ma charakter informacyjny, natomiast wszelkie wiążące uchwały będą podejmowanie w trakcie zebrania bractwa w lutym 2016 roku. W dalszej części zebrania brat Prezes bractwa Zbigniew  NOGALSKI zapoznał obecnych członków bractwa z przygotowanym sprawozdaniem z działalności bractwa w 2015 roku. Wystąpienie Prezesa zostało poszerzone o informacje braci: Mariusza THOMAS i brata Tomasza KLUCZYK, którzy uczestniczyli w zebraniu Zarządu Okręgu Pomorskiego ZKBS RP w listopadzie br. w Chojnicach (zebranie okręgu miało miejsce w trakcie imprezy strzeleckiej - Turnieju o szablę płk Mastalerza - d-cy 18 pułku ułanów pomorskich). Brat Tomasz KLUCZYK jest członkiem Sądu Honorowego w Okręgu Pomorskim ZKBS RP, natomiast brat Mariusz THOMAS jako v-ce Prezes bractwa reprezentował wraz z bratem Tomaszem Nasze bractwo na zebraniu okręgu. W dalszej części skarbnik bractwa  czyli siostra Teresa JAMBOR  przedstawiła sprawozdanie  finansowe bractwa ( przychody, wydatki), które miały miejsce w bieżącym roku. Sekretarz bractwa, brat Tomasz KLUCZYK przedstawił  "Harmonogram działań bractwa w 2016 roku"  oraz przedstawił "Plan imprez  organizowanych w 2016 roku przez bractwa Okręgu Pomorskiego ZKBS RP". Nad przedstawionymi sprawozdaniami rozpoczęła się dyskusja, która pozwoliła wypracować ważne dla Naszego bractwa decyzje. Zostaną one przedstawione na Walnym Zebraniu cżłonków bractwa w lutym 2016 roku. W wolnych wnioskach brat Mariusz THOMAS przedstawił informację na temat propozycji zamówienia dla wszystkich członków bractwa jednolitych koszul z wyszytym na lewej kieszeni kurem. Omawiano również sprawę szycia nowych ubiorów klubowych dla braci - większość braci ma już nowe stroje, kwestią  uzupełniającą są : zakup krawatów oraz jednolitych dla całości bractwa guzików do nowych marynarek klubowych. Brat Mariusz THOMAS zaproponował rozpoczęcie kwerendy po muzeach i zbiorach prywatnych w celu stworzenia publikacji omawiającej historię i tradycje bractwa kurkowego w Chełmnie. Za dwa lata (tj. w 2017 roku) przypada 90 - lecie powstania bractwa kurkowego w Chełmnie i byłaby to świetna okazja do wydania okolicznościowej publikacji. Posiadamy wiedzę w jakich muzeach znajduje się część odznaczeń i artefaktów związanych z historią chełmińskiego bractwa kurkowego. Mamy prawie półtora roku na zebranie materiałów, opracowanie stosownej publikacji, poszukanie sponsorów na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Sprawa definitywnie ma zostać rozstrzygnięta również w lutym 2016 roku w trakcie Walnego Zebrania członków Naszego bractwa. Pomimo braku qvorum do podejmowania uchwał  w czasie zebrania przedyskutowano wiele intersujących tematów i wątków istotnych dla przyszłości Naszego bractwa. Na zakończenie brat Prezes wraz z miłościwie Nam panującym królem bractwa zaprosili wszystkich obecnych członków na spotkanie wigilijne bractwa, które zaplanowane zostało na dzień 19 grudnia 2015 roku w restauracji SPICHLERZ w Chełmnie. Na tym część oficjalna zebrania została wyczerpana, co nie przeszkodziło jeszcze posiedzieć w miłym towrzystwie przez pewien czas.
Do spotkania na wieczerzy wigilijnej !!!!.Chełmno  8 listopada 2015

PROKLAMACJA KRÓLA  KURKOWEGO CHEŁMIŃSKIEGO  TOWARZYSTWA  STRZELECKIEGO  "BRACTWO  KURKOWE" W CHEŁMNIE


     W sobotnie popołudnie w dniu 7 listopada 2015 roku spotkaliśmy się w pięknych wnętrzach chełmińskiego ratusza na uroczystości proklamacji nowego króla Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" w Chełmnie. Tą podniosłą dla Naszego bractwa uroczystość zaszczycili swoją obecnością włodarze miasta, powiatu jak również kapelan garnizonowy, dowódca jednostki wojskowej i jednocześnie dowódca Garnizonu Chełmno. Po powitaniu przez Prezesa bractwa wszystkich obecnych odśpiewany został hymn bracki.
         Do uroczystych momentów Naszego spotkania zaliczyć należy przyjęcie ślubowania od kandydata do bractwa. Slubowanie na sztandar bractwa w obecności gości i członków bractwa od brata Mariusza KALKIEWICZA przyjął brat Prezes, co zostało potwierdzone stosownymi podpisami.
                 

                 

       
   Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczenia Naszego bractwa. W tym roku najwyższym wyróżnieniem Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" uhonorowany został brat Zbigniew NOWALSKI, miłościwie Nam prezesujący brat kurkowy.

                 

W imieniu Kapituły ZŁOTEGO KURA odznaczenie wręczył  Kanclerz Kapituły, brat Ireneusz JAMBOR.

                 

I w ten sposób dotarliśmy do punktu kulminacyjnego uroczystego spotkania - czyli proklamacji króla kurkowego i jego marszałków.  Jak już wcześniej informowaliśmy w wyniku szlachetnego współzawodnictwa na strzelnicy bractwa w strzelaniu do kura godność króla kurkowego i marszałków wystrzelali:
                        Król kurkowy AD. 2015/2016 - brat Andrzej  PANEK
                        I Marszałek   AD. 2015/2016 - brat Zbigniew NOGALSKI
                        II Marszałek  AD. 2015/2016 - brat Tomasz KLUCZYK

                 


 

                              VIVAT  KRÓL KURKOWY  Andrzej  PANEK !!!!!!!!!!!!!!!!!
VIVAT  JEGO  MARSZAŁKOWIE - brat Zbigniew NOGALSKI i brat Tomasz KLUCZYK !!!!   

               

      
        

     Po oficjalnych uroczystościach w ratuszu miejskim Król kurkowy oraz jego Marszałkowie zaprosili wszystkich uczestników na bankiet królewsko-marszałkowski w Forcie VIII Klamry, czyli do siedziby Naszego bractwa. 

       I ja tam byłem, miód i wino piłem. W przednim towarzystwie siedziałem, pieśni brackie śpiewałem. 

                        

VIVAT  CHEŁMIŃSKIE  TOWARZYSTWO  STRZELECKIE  "BRACTWO  KURKOWE" !!!!!!!!

więcej zdjęć wkrótce w zakładce GALERIA


Chełmno  11 październik 2015

STRZELANIE O TYTUŁ  KRÓLA BRACTWA ORAZ INNE TROFEA

     Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w piękną, słoneczną sobotę 10 października 2015 roku spotkaliśmy się w Naszym obiekcie brackim położonym wśród lasów otaczających piękne Chełmno. W Forcie VIII  - jednym z wielu obiektów fortyfikacyjnych pruskiej twierdzy swoją siedzibę wraz ze strzelnicą posiada Nasze bractwo. To tutaj spotykamy się na imprezach strzeleckich i towarzyskich. Nasz obiekt dorobił się już dobrej marki jako miejsce, gdzie można w miłej, koleżeńskiej atmosfewrze spędzić kilka godzin wolnego czasu. Oczywiście najprzyjemniej jest w okresie od wiosny do jesieni, ale i okres zimy ma swoje uroki. Obiekt jest zagospodarowany, chociaż cały czas trwają pracemodernizacyjne. Na szczęście jest jeszcze trochę do zrobienia i to jest jedna z przesłanek spotkań na forcie. Mieliśmy tu również sporo gości i wizyt. Organizujemy wiele imprez integracyjnych dla stowarzyszeń, zakładów pracy, uczniów szkół z Chełmna, Świecia (m.in. swoje zajęcia mają uczniowie klasy mundurowej).
      Tutaj spotykamy się również, żeby wziąć udział w tradycyjnym strzelaniu o tytuł króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" w Chełmnie.
       Prezes Bractwa, brat Zbigniew NOGALSKI przywitał przybyłych na strzelanie gości i członków bractwa. Szczególnie było Nam miło gościć w Naszym obiekcie rzecznika prasowego Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Panią Beatę KRZEMIŃSKĄ.
       Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa oraz warunków strzelań , miłościwie Nam  Prezesujący brat Zbigniew ogłosił oficjalne otwarcie imprezy.


Nad sprawną obsługą wyników strzelań czuwał jak zwykle brat Tomasz KLUCZYK - sekretarz Naszego bractwa, przy wydatnej pomocy skarbnika bractwa - siostry Tereni JAMBOR


    
      W tym roku w ramach "rozgrzewki" przed głównym daniem czyli strzelaniem królewskim sprawdzaliśmy bystrość swoich oczu i stabilność postaw strzeleckich strzelając w eliminacjach i potem w finałach do tarcz i o nagrody:
1. Tarcza Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego;
2. Tarcza Starosty powiatu chełmińskiego;
3. Tarcza Burmistrza miasta Chełmno;
4. Tarcza Wójta gminy Stolno;
5. Tarcza rozbudowy strzelnicy.STRZELANIE  DO  KURA  CZAS  JUŻ  ZACZĄĆ  ;-))))))))))No i coż ????? !!!!!!   STAŁO  SIĘ  !!!!!!!!!


Tak więc królem Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO  KURKOWE"  na lata 2015/2016 został  brat  Andrzej  PANEK, który w tak sposób w czwartej serii wystrzelał sobie królestwo !!!!!!!                                         I Marszałkiem został brat Zbigniew  NOGALSKI
                                         II Marszałkiem został brat Tomasz KLUCZYK

                      VIVAT  KRÓL ,  VIVAT  JEGO  MARSZAŁKOWIE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   
   Zapraszamy na proklamację Króla Kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO  KURKOWE", które odbędzie się w sali chełmińskiego Ratusza w dniu 7 listopada 2015 roku o godzinie 15.00.

Więcej zdjęć ze strzelania królewskiwgo 2015 w zakładce GALERIA.Chełmno 30 września  2015

ZAPROSZENIE NA STRZELANIE  KRÓLEWSKIE AD 2015


Zarząd Bractwa przypomina, że w dniu 10.10.2015 r.(sobota) odbędzie się strzelanie o tytuł Króla Kurkowego naszego Bractwa.

Harmonogram Strzelania:
11.00         Otwarcie strzelania
11.00 ÷13.00 Strzelanie eliminacyjne o tarczę:
1. Burmistrza Chełmna
2. Starosty Powiatu Chełmińskiego
3. Wójta Stolna
Strzelanie z karabinka sportowego 5,6 mm

13.00÷14.00 Strzelanie o tarczę Strzelnicy
Strzelanie z pistoletu 9 mm

14.00÷15.00 Strzelanie o tarczę Marszałka województwa
Strzelanie z karabinka kbk AK

15.00÷15.30 Strzelanie finałowe o tarczę:
1. Burmistrza Chełmna
2. Starosty Powiatu Chełmińskiego
3. Wójta Stolna

15.30 Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego

Komu bedzie darzył święty Sebastian w tym roku, komu ręka nie zadrży, a oko nie załzawi i będzie chciał królować w chełmińskim bractwie -  to okaże sie już wkrótce ;-)))))))
zyczymy Naszej siostrze oraz wszystkim braciom celnego oka i pewnej ręki, NIECH ZWYCIĘŻY  I DOBRZE NAM  PANUJE PRZEZ KOLEJNY  ROK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuchola , 12 lipiec 2015

Jubileusz XX lecia odnowienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi.

Dzień ten w szczególny sposób zapisał się w historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi. Na uroczystości stawili sie goście z kraju oraz zaprzyjaźnionych bractw strzeleckich z Peine ( Niemcy - organizatorzy tegorocznych Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców) oraz bracia Ostrostrzelcy z Rakownika z Republiki Czeskiej. Po przemarszu w korowodzie borowiackim (akurat jest to czas obchodów 56 Dni Borów Tucholskich - święta całego regionu) do Parku Miejskiego w okolicach Placu Zamkowego rozpoczęły się strzelania konkursowe, których apogeum stanowiło strzelane o godność króla  XX - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi. Atmosfera była gorąca ale bardzo koleżeńska. Bodajże w VII kolejce kura jubileuszowego strącił brat Czesław WEGNER - nomen omen był on pierwszym królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi. Tak więc po 20 latach powtórzył swój wyczyn ku chwale  tucholskiego bractwa. Po zakończeniu strzelań wszyscy bracia, siostry i zaproszeni goscie przemaszerowali  do Tucholskiego Ośroka Kultury, w którym  odbyła się część oficjalna obchodów Jubileuszu  XX - lecia bractwa. Okolicznościowy rys historyczny, odznaczenia, przemówienia i prezenty od gości i władz lokalnych, wojewódzkich, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz prezentacja książki " Historia Magistra Vitae czyli rzecz o tucholskich strzelcach spod znaku kura" to wybrane elementy z tego wielce interesujacego spotkania. Następnie uczestnicy spotkania po uformowaniu orszaku przeszli z orkiestrą do kościoła w którym podczas uroczystej mszy w oprawie  myśliwskich klimatów (psy, sygnały etc.) uroczyście przekazano insygnia królewskie i rycerskie, modląc się w intencji pomyslności bractw i braci kurkowych. Jak wieloletnia tradycja nakazuje gospodarze po uroczystościach w kościele zaprosili wszystkich uczestników obchodów do wspólnej zabawy podczas rautu królewskiego. Zabawa była przednia, tańce  i śpiewy w w międzynarodowej kompanii. Wspaniała atmosfera której nigdy w tym bractwie nie brakowało spowodowała niezapomniany klimat obchodów tegoż jubileuszu. Poniżej kilka fotek z tej imprezy.


więcej na stronie:  http://www.bractwotuchola.pl


Włocławek, 27 czerwiec 2015


Przegląd artylerii brackiej we Włocławku - 27 czerwca 2015 roku

W dniu tym Włocławskie  Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało Przegląd Artylerii Brackiej. Do Włocławka zjechali przedstawiciele bractw z : Piechcina, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa, Torunia, Kościerzyny, Chełmna. Do przeglądu zostało wystawionych 5 jednostek artylerii brackiej z 3 bractw :  dwie armaty z Włocławka, jedna z Kościerzyny oraz armata górska i moździeż z bractwa toruńskiego. Po mszy w katedrze włocławskiej i przemarszu ze sztandarami nad Wisłę gdzie miał się odbyć przegląd artylerii gospodarze zaprosili uczestników przeglądu na wspólny posiłek.
Około godziny 14.oo rozpoczęły sie strzelania artyleryjskie.

W mojej ocenie kryteria regulaminowe podawane przez organizatorów imprezy ( zgodność z oryginałem, praca obsługi, szybkostrzelność, bezpieczeństwo przy strzelaniu) w pełni spełniała  armata górska z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Torunia.

 Co do pozostałych jednostek artylerii brackiej to niestety pozostawiały wiele do życzenia. Moja opinia jest opinią obiektywną, chociażby ze względu na fakt , ze Nasze bractwo nie wystawiło armaty na przeglad artylerii. Ponadto wykonałem kilka jednostek artylerii brackiej, sporo innych widziałem i obserwowałem w działaniu. Moja ocena różni się od oceny komisji. Ogłaszane kryteria to jedno , a jak się okazało ocena już zupełnie dowolna.


Komisja przeglądu w składzie ( ??? ) po szybkiej naradzie ustaliła, że zwycięstow przypadnie gospodarzom, czyli Włocławskiemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu. 

No cóż, polityka wkracza również na podwórko brackie.
Na koniec imprezy  wręczenie pucharów za czołowe miejsca w przegladzie i wspólne zdjęcie.

Podsumowując:
Plusy
- kontynuacja imprezy z Torunia po kilkuletniej przerwie;
- dobra promocja dla Włocławka i jego bractwa;
Minusy
- organizatorzy przewidzieli za mało miejsca na taką imprezę - gdyby dotarły jeszcze np. dwie armaty to  byłby spory problem z zachowaniem warunków bezpieczeństwa podczas strzelania ( musi być zachowana spora odległość pomiędzy poszczególnymi działami);
 - niejasne kryteria oceny, utajniona komisja oceniająca wg. niejasnych kryteriów - lekki niesmak ;-(((( - do wyeliminowania podczas kolejnych imprez przy odrobinie dobrej woli organizatorów.
    Organizatorzy nie do końca odrobili zadanie domowe ;-))))
Jestem jednak pewien, że kolejny przegląd artylerii brackiej to już będzie majstersztyk organizacyjny.Chełmno, 15 czerwiec 2015

XVIII Europejskie Strzelanie  w ramach spotkania Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców - EGS.

     Dużymi krokami zbliża się XVIII spotkanie Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (EGS), które odbędzie się w dniach 28 - 30 sierpnia 2015 roku w miejscowości PEINE w Niemczech. W czasie tego spotkania, w wyniku odbytego strzelania wyłoniony zostanie  Król Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (Konig),  jak również Młodzieżowy Król Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców ( Prinz).
     Nasze Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" w strzelaniu o godność Europejskiego Króla Historycznych Strzelców będzie reprezentował Nasz miłościwie panujący król kurkowy, brat  Prezes Zbigniew NOGALSKI. Zgłoszenie jego udziału oraz stosowne opłaty zostały dokonane.
    Przy okazji zapraszamy siostry, braci kurkowych oraz sympatyków Naszego bractwa do wyjazdu do PEINE i dopingowanie Naszego króla w tym strzelaniu. Jest to również okazja do spotkania kilkunastu tysięcy strzelców, łuczników, kuszników, bębniarzy, członków gildii strzeleckich, muzyków z całej Europy. Ciężko jest to opisywać, łatwiej zobaczyć na własne oczy.
     Peine leży przy głównej trasie A2 / E30, około 315 km od granicy polsko - niemieckiej, przy trasie do Hanoweru.
      Do spotkania w Peine !!!!!!!Chełmno, 29 marzec 2015

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

     W dniu 27 marca br. w Ośrodku szkoleniowo - wypoczynkiwym w miejscowości Twardy Dół koło Starogardu Gdańskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Ustępujący Zarząd Okręgu z prezesem bratem Tomaszem Winieckim złożył sprawozdanie z działalnosci za ostatnie 4 lata.  W wyniku wyborów, które były głównym punktem zebrania skład Zarządu Okręgu Pomorskiego ZKBS RP przedstawia się następująco :
Prezes                         - Lech MAGNUSZEWSKI ( bractwo Starogard Gdański

V-ce Prezes Zarządu -
brat Józef JAROSZ   (Bractwo Toruń)

V-ce Prezes Zarządu - brat Andrzej STANKIEWICZ  (Bractwo Gdynia)

Skarbnik                     - siostra Aldona Sambor Sochaczewska  (Bractwo Kościerzyna)

Sekretarz                    - brat Kazimierz Dawicki   (Bractwo Starogard Gdański)

Marszałek                   - brat Aleksander Zbonikowski  (Bractwo Włocławek)

Strzelmistrz               - brat Ireneusz Czerniawski  (Bractwo Czarne)


Komisja rewizyjna:

Brat Marian Wróblewski - bractwo Brusy

Brat Ireneusz Szafrański - bractwo

Brat Lech Trzciński  - bractwo Tczew

Sąd Honorowy

Brat Andrzej Giecewicz - bractwo Gdynia

Brat Włodek Fryca - bractwo Chojnice

Brat Tomasz Kluczyk - bractwo Chełmno

Mamy więc przedstawiciela Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe"  we władzach Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Bratu Tomaszowi  serdecznie gratulujemy wyboru !!!!!!!

Chełmno, 20.02.2015r.

Walne Zebranie Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego  "Bractwo Kurkowe"

        W dniu 20 lutego 2015 roku o godzinie 18.00  w restauracji SPICHLERZ przy ulicy  Biskupia 3  w Chełmnie odbyło się  Walne Zebranie członków bractwa.  Do wszystkich zostały rozesłane pisemne zawiadomienia z proponowanym programem spotkania. Po sprawozdaniu Prezesa i Skarbnika bractwa oraz dyskusji nad sprawozdaniami w głosowaniu członkowie bractwa przyjęli ww. sprawozdania.  Frekwencja dopisała, co umozliwiło podjęcie ważnych dla funkcjonowania Naszego bractwa decyzji w kwestiach :
-  kontynuacji ubezpieczenia urządzeń i mienia brackiego w obiekcie KLAMRY;
- udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi bractwa do ustalenia cyklicznych terminów  treningów strzeleckich dla członków bractwa;
- zakupu materiałow niezbędnych do rozpoczęcia szycia umundurowania wg. uzgodnionego wcześniej wzoru;
- uczestniczenia króla Chełmińskiego towarzystwa Strzeleckiego  "Bractwo Kurkowe" w strzelaniu o tytuł Europejskiego Króla Historycznych Strzelców EGS w miejscowości PEINE ( Niemcy ) w ostatni weekend sierpnia 2015 roku podczas XVIII Europejskiego Spotkania Historycznych Strzelców.

Wejherowo 20.01.2015
Obchody święta patrona bractw kurkowych - świętego Sebastiana w Pomorskim Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Jak nakazuje tradycja przyjęta w bractwach Okręgu Pomorskiego ZKBS RP co roku spotykamy się w innym bractwie okręgu na uroczystej mszy w intencji patrona braci kurkowych świętego Sebastiana. Tym razem spotkaliśmy się w Wejherowie na Rynku pod pomnikiem Wejhera. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem uformowaliśmy szyk marszowy, w którym przeszliśmy do klasztoru na mszę świętą. W uroczystości oprócz sztandaru Okręgu Pomorskiego uczestniczyło 11 pocztów sztandarowych bractw okręgu. Pomimo typowo zimowej aury na uroczystość dotarły prawie wszystkie bractwa z terenu okręgu, w tym oczywiście reprezentacja Naszego bractwa w składzie jak na zdjęciu.       W trakcie mszy nastąpiła intronizacja króla Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP - to też tradycja w bractwach Naszego okręgu.
      Po mszy, gospodarze czyli bractwo wejherowskie zaprosiło wszystkich uczestników spotkania na posiłek w pomieszczeniach klasztoru. Po obiedzie był czas na kawę ,ciasto i rozmowy na tematy brackie.
       Brat Tomasz WINIECKI, Prezes Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP poinformował obecnych na uroczystości członków bractw okręgu, że w dniu 27 marca o godzinie 18 w Starogardzie Gdańskim odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze władz Okręgu Pomorskiego ZKBS RP, na które zaprasza prezesów oraz delegatów bractw okręgu.
     Żal było opuszczać tak doborowe towrzystwo, ale przed nami była jeszcze droga powrotna do Chełmna, a pogoda była typowo zimowa.Chełmn 01.01.2015
Co Nas czeka w tym roku czyli "HARMONOGRAM DZIAŁAŃ BRACTWA NA 2015  rok"

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin

Miejsce


Uwagi

1.

Udział w kolejnej edycji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

11 stycznia

Rynek miejski

 

2.

Okręgowy  św. Sebastian

20 stycznia

Wejherowo

Delegacja ze sztandarem

3.

Bracki Bal Karnawałowy

24 stycznia

Chełmno

Chętni

4.

Walne zebranie „Bractwa Kurkowego”

20 luty

Chełmno

Obecność obowiązkowa

5.

Strzelanie z okazji dnia kobiet

14 marca

Chełmno

Chętni

6.

Strzelanie o buławę Hetmana Koniecpolskiego i 10 lecie KBS

9 maja

Czarne

Chętni  Strzelanie okręgowe

7.

Turniej strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera

30 maja

Wejherowo

Chętni  Strzelanie okręgowe

8.

Udział w obchodach „Bożego Ciała”

04 czerwca

Chełmno

Udział pocztu sztandarowego

9.

Strzelanie o złoty i srebrny Pierścień św. Katarzyny oraz Króla i mistrza Okręgu + Zebranie  OP

13 czerwca

Starogard Gdański

Chętni

Strzelanie okręgowe

10.

Strzelanie o Bursztyn Bałtyku

20 czerwca

Gdynia

Chętni

Strzelanie okręgowe

11.

Strzelanie Świętojańskie

21 czerwca

Toruń

Chętni

Strzelanie okręgowe

12.

Włocławski przegląd artylerii czarnoprochowej

27 czerwca

Włocławek

Chętni

Strzelanie okręgowe

13.

Strzelanie o Miecze Grunwaldzkie

11 lipca

Tuchola

Chętni

Strzelanie okręgowe

14.

Strzelanie o łańcuch Herbowy Kościerzyny

12 lipca

Kościerzyna

Chętni

Strzelanie okręgowe

15.

Strzelanie o kulę armatnią i intronizacja Króla bractwa

8 sierpnia

Brusy

Chętni

Strzelanie okręgowe

16.

Strzelanie o dzwon S.Y. „LWÓW”

22 sierpnia

Tczew

Chętni

Strzelanie okręgowe

17.

Strzelanie o tytuł króla kurkowego bractwa na 2015 r.

19 września

Strzelnica Bracka

Obecność Braci obowiązkowa

18.

19 Strzelanie o Szablę ppłk Kazimierza Mastalerza.

7 listopada

Chojnice

Chętni

Strzelanie okręgowe

19.

Uroczyste Intronizacja Króla Kurkowego. Biesiada Bracka

7 listopada

Ratusz

Fort nr VIII

Obecność Braci wskazana

20.

Udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada

Chełmno

Udział pocztu sztandarowego

21.

Walne zebranie  ChTS BK

20 listopada

 

Obecność obowiązkowa

22.

Spotkanie opłatkowo - noworoczne.

19 grudzień

 

Chętni Bracia wraz z osobą towarzyszącą

23.

Zebrania Zarządu Bractwa

każdy pierwszy piątek miesiąca.

Miejsce do uzgodnienia doraźnie.

 
Chełmno 29.11.2014
Walne Zebranie członków Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe"  w Chełmnie w dniu 28 listopada 2014 roku.

         W restauracji "CENTRALNA" przy ulicy Dworcowej 23 w Chełmnie w dniu 28 listopada odbyło się Walne zebranie członków Naszego bractwa. W pierwszej części zebrania członkowie Zarządu bractwa zapoznali obecnych na zebraniu braci i siostrę ze sprawozdaniami z działalności organizacyjnej i finansowej bractwa w 2014 roku. Przyjęto również Harmonogram działań Bractwa na 2015 rok.
W drugiej części zebrania podjęto decyzje związane ze składem osobowym Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa przez brata Janusza ANDRYSIAK. Po krótkiej dyskusji przeprowadzono głosowana dotyczące składu Zarządu ChTS "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie.  Po podliczeniu głosów skład osobowy Zarządu Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie przedstawia się następująco :

              PREZES               - brat Zbigniew NOGALSKI

          V-CE PREZES
       - brat  Mariusz THOMAS


          SKARBNIK           - siostra Teresa JAMBOR

          SEKRETARZ         - brat Tomasz KLUCZYK

          STRZELMISTRZ   - brat Henryk KONOPACKI

          CZŁONEK            - brat Andrzej PANEK

          CZŁONEK            - brat Krzysztof MIELCARSKI

          CZŁONEK            - brat Ireneusz JAMBOR


          CZŁONEK            - brat  Zdzisław ŚMIEJEWSKI


     Podjeta została decyzja o szyciu nowego wzoru ubiorów brackich dla człoków Naszego bractwa, która kończyła okres kilkumiesięcznych konsultacji i opinii w tej sprawie. W Naszym bractwie obowiązują dwa typy ubiorów :
- używany na bardzo ważne i uroczyste dla Bractwa, okręgu, Zjednoczenia oraz uroczystości miejskie ubiór kontuszowy staropolski;
- używany w pozostałych sytuacjach ( ale również jak wyżej przez braci nie posiadających jeszcze ubioru kontuszowego ) ubiór typu klubowego ( buty, spodnie , koszula, krawat, marynarka  z logo bractwa ) wraz z kapeluszem .
    Na Walnym Zebraniu członków bractwa w dniu 20 lutego 2015 roku siostra Terenia Jambor przedstawi stan środków finansowych zgromadzonych na szycie marynarek i spodni oraz podjęte zostaną decyzje dotyczące już samego szycia ubiorów nowego wzoru.

Chełmno 08.11.2014
Proklamacja i intronizacja króla kurkowego AD. 2014/2015 Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO   KURKOWE"  w Chełmnie.

I oto nadszedł ten jakże ważny dla ChTS BK, jego członków oraz mieszkańców pieknego miasta Chełmna dzień. W salach chełmińskiego ratusza rozbrzmiewać będą słowa ślubowania nowego króla kurkowego ChTS BK oraz jego marszałków zobowiązujących się do działania ku chwale i rozkwitowi tutejszego bractwa kurkowego pięknego Chełmna.
O godzinie 15.00 władze miasta i powiatu chełmińskiego, członkowie bractwa oraz zaproszeni goście spotkali się w sali ratusza miejskiego , aby czynnie uczestniczyć w akcie proklamacji i intronizacji nowego króla kurkowego i jego marszałków. Dotychczas urzedujący król kurkowy AD 2013/14 - brat Zdzisław ŚMIEJEWSKI przekazał na ręce Pana Mariusza KĘDZIERSKIEGO - burmistrza miasta Chełmna klejnot bracki -- ŁAŃCUCH KRÓLEWSKI. Została odczytana Uchwała Zarządu Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE"  stwierdzająca uzyskanie w wyniku szlachetnej rywalizacji w strzelaniu do kura tytułu króla kurkowego ChTS BK przez brata Zbigniewa NOGALSKIEGO.  Jako włodarz miasta Chełmna, na mocy obowiązujących tradycji burmistrz miasta Chełmna udekorował nowego króla klejnotem królewskim czyli łańcuchem króla kurkowego ChTS BK. Następnie król kurkowy odczytał swój dekret uatanawiający swoimi marszałkami braci : Andrzeja PANEK i Tomasza KLUCZYK. Bracia marszałkowie jako atrybut władzy otrzymali buławy marszałkowskie. Wiwatom na cześć króla kurkowego i marszałków nie było końca


W ramach uroczystości w ratuszu tradycją jest również przyjmowanie w szeregi bractwa nowych członków. Zaszczytu tego w w tym roku dostąpili :
- Zdzisław GAMAŃSKI;
- Jarosław MACHEL
W obecności zgromadzonych gości złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar bracki.


W uznaniu zasług położonych dla rozwoju i działalności Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" na wniosek Zarządu ChTSBK  Kapituła Orderu Zasługi ZKBS RP  przyznała  Krzyże  Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich  niżej wymienionym członkom chełmińskiego bractwa kurkowego:
- w klasie  Krzyż Rycerski OZ ZKBS RP
                                        - brat Marek PACHOLAK;
                                        - brat Roman MIELCARSKI
                                        - brat Marian ZAWADZKI- w klasie Krzyż Oficerski OZ ZKBS RP
                                        - brat Benito GROCHOWSKI


Na wniosek Kapituły ZŁOTEGO KURA  ( które jest najwyższym wyróżnieniem  Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "BRACTWO KURKOWE" ) niżej wymienieni członkowie chełmińskiego bractwa zostali wyróżnieni przez Zarząd bractwa  ZŁOTYM KUREM :
                                           - siostra Teresa JAMBOR
                                           - brat Zdzisław ŚMIEJEWSKI
                                           - brat Jerzy HANISZ

Po oficjalnej części w ratuszu miejskim, król kurkowy ChTS BK AD.2014/15 brat Zbigniew NOGALSKI wraz z marszałkami bratem Andrzejem PANEK i bratem Tomaszem KLUCZYK zaprosili wszystkich na biesiadę królewsko - marszałkwską do siedziby bractwa w forcie VIII w Klamrach.
biesiada i zabawa była przednia, potrawy i napitki godne królewskiego stołu. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach nocnych. Zdjęcia w Galerii.
Pozostaje tylko życzyć nowemu królowi kurkowemu i jego marszałkom, aby im się dobrze działo, panowanie mieli owocne w osiągnięcia, zaszczyty, a przyjaźń wszystkich braci pomogła im spełnić swoje marzenia.
VIVAT  KRÓL  !!!!!!!!  VIVAT  MARSZAŁKOWIE !!!!!!!!!!!  VIVAT  BRACTWO  KURKOWE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chełmno 20.09.2014
Strzelanie o godność króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego  "BRACTWO KURKOWE".

     W  dniu 20 września, a więc tydzień po obchodach XV - lecia reaktywowania Naszego bractwa wielkie wydarzenie - STRZELANIE O TYTUŁ KRÓLA KURKOWEGO CHEŁMIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO "BRACTWO KURKOWE". Wszyscy członkowie bractwa zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą wnoszą opłatę królewską z tytułu strzelania do skarbnika bractwa niezależnie od tego czy stają w szranki, czy też będą tylko obserwatorami zmagań strzeleckich.

W szranki strzeleckie o godnośc króla kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe stanęło kilkunastu braci i jedna siostra kurkowa - Terenia Jambor.
W wyniku szlachetnej rywalizacji kura z rzerdzi strącił  brat Zbigniew NOGALSKI -  vice prezes ChTS BK, pierwszym marszałkiem został brat Andrzej PANEK , a godność drugiego marszałka przypadła bratu Tomaszowi KLUCZYK.

pierwsze gratulacje dla nowego króla 2014/15

pierwsze gratulacje !!!!!!!!KRÓL KURKOWY 2014/15  W OTOCZENIU  MARSZAŁKÓW

VIVA  KRÓL !!!!!!!!  VIVAT I i II MARSZAŁEK !!!!!  VIVAT  CHEŁMIŃSKIE  TOWARZYSTWO  STRZELECKIE  BRACTWO KURKOWE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


W dniu 8 listopada 2014 roku w murach chełmińskiego ratusza król Zdzisław Śmiejewski wraz ze swoimi marszałkami przekaże insygnia władzy królewskiej i marszałkowskie buławy KRÓLOWI  ELEKTOWI ORAZ JEGO MARSZAŁKOM  VIVAT  !!!!!!!!!!!!!   VIVAT !!!!!!!!!!!!!!   VIVAT !!!!!!!!!!!!Chełmno 13.09.2014

        Uroczystości związane z XV - leciem reaktywowania kurkowego bractwa strzeleckiego w Chełmnie.
      Odsłonięcie obelisku w centrum miasta, zawody strzeleckie oraz strzelanie jubileuszowe.

W  sobotę 13 września 2014 roku w pięknym mieście Chełmno odbyły się uroczystości związane z XV rocznicą reaktywowania bractwa kurkowego w Chełmnie czyli w obecnym brzmieniu Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie.
Harmonogram uroczystości przewidywał m.in.:

09.00 - zbiórka uczestników uroczystości ( zaproszeni goście, władze miasta, powiatu, przedstawiciele władz wojewódzkch, członkowie bractw kurkowych z terenu kraju, członkowie Naszego bractwa oraz oczywiście mieszkańcy miasta Chełmno).
09.01 - 09 .15  - przemarsz pod obelisk upamiętniający reaktywowanie bractwa kurkowego w Chełmnie ( skwer na skrzyżowaniu ul. Polnej i Dworcowej).
09.30 - 10.00 - uroczystości odsłonięcia obelisku.
W uroczystości odsłonięcia obelisku obok sztandaru Naszego bractwa  wystąpił sztandar Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.Odsłonięcie obelisku przez burmistrza Chełmna, Pana Mariusza KĘDZIERSKIEGO  oraz prezesa Naszego bractwa, brata Janusza ANDRYSIAK.Zdjęcie zbiorowe uczestników uroczystości.

10.00 - 10.30 - przejazd na strzelnicę bracką w miejscowości Klamry.
10.45 - 11.00 - otwarcie strzelania
11.00 - 13.00 - strzelania eliminacyjne o tarcze :
1. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Starosty Powiatu Chełmińskiego
3. Burmistrza miasta Chełmna
4.Jubileuszu XV lecia reaktywacji Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie.
Dodatkowo wystawiona była tarcza dla młodzieży.
13.00 - 14.00 - strzelanie z pistoletu 9mm
14.00 - 14.30 - strzelania finałowe do tarcz
14.30 - 15.30 - strzelanie do kura o tytuł Króla Jubileuszowego XV lecia reaktywowania bractwa.

         
      Przed nami okres wakacji, wyjazdów urlopowych, na strzelania do innych bractw. Miejmy nadzieję, że będzie gorąco nie tylko w pogodzie , ale i w wynikach na imprezach w których będą startować Nasi chełmińscy bracia kurkowi ( SORKI i siostry kurkowe również !!!!! ).


Chełmno 21.02.2014
Walne Zebranie członków ChTS "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie

W dniu 21 lutego 2014 roku (tj. w piątek) o godzinie 16.00 w siedzibie Chełminskiego Towarzystwa Strzeleckiego " Bractwo Kurkowe" na terenie fortu VIII Klamry miało miejsce Walne Zebranie członków bractwa.

Proponowany harmonogram zebrania przewidywał :
1. Otwarcie Zebrania,  wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania,
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego harmonogramu,
3. Sprawozdanie skarbnika Bractwa,
4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej Bractwa, dyskusja oraz głosowanie nad  przyjęciem sprawozdania,
5. Przyjęcie harmonogramu wydatków na 2014 r.,
6. Sprawozdanie komisji powołanej do opracowania nowego stroju klubowego,
7. Dyskusja i wolne wnioski.

           Walne Zebranie członków ChTS "Bractwo Kurkowe" rozpoczęło się miłym akcentem - uroczyście wręczone zostało podziękowanie oraz haftowany ryngraf - logo bractwa bratu Markowi  WICHLIŃSKIEMU w podziękowaniu za ogromną pomoc udzieloną Naszemu Bractwu.       

     

           Tematów jak widać było sporo, od sprawozdań, preliminarza na 2014 rok, rozpatrzenia przygotowanych (przez powołaną na poprzednim zebraniu komisję) projektów ubiorów brackich, prac niezbędnych do funkcjonowania strzelnicy i fortu oraz wiele propozycji i wniosków do dalszego działania bractwa. 
    
       Przypomnieć tu należy , że w bieżącym roku ( a przypadnie do w połowie września ) będziemy uroczyście obchodzić XV - lecie reaktywowania Chełminskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie.  Oprócz tradycyjnego spotkania, brackiego strzelania na strzelnicy  fortu VIII Klamry rozważana jest propozycja upamietnienia tego wydarzenia poprzez uroczyste odsłonięcie artefaktu w postaci kamienia, tablicy na terenie Chełmna. W fazie projektu i uzgodnień jest aktualnie forma i miejsce umieszczenia takiego artefaktu. W podsumowania kilka zdjęć z Walnego Zebrania członków bractwa.


                                            


Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe"  obecne na chełmińskich Walentynkach.

Skoro  Walentynki w Chemnie to nie może tam zabraknąć braci kurkowych wraz z żonami, córkami i osobami towarzyszącymi. Oto krótka relacja fotograficzna z tegorocznych  Walentynek.


Co Nas czeka w 2014 roku ?

W trakcie Walnego Zebrania członków Chełmińskiego towarzystwa strzeleckiego "Bractwo kurkowe" w Chełmnie w dniu 22 listopada 2013 roku został przyjęty do realizacji "Harmonogram działania Bractwa na 2014 rok. Poniżej zamieszczamy cały "Harmonogram...".
Szczególnie polecamy zaznajomienie sięz punktem 15 i 16 "Harmonogramu..".

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin realizacji

Miejsce realizacji

Uwagi

 

1.        

Udział w kolejnej edycji „Orkiestry Świątecznej Pomocy”

Styczeń

Rynek miejski

 

 

2.       

Święto patrona bractw  kurkowych św. Sebastiana

20 Stycznia

Czarne

Delegacja ze sztandarem

 

3.        

Bracki Bal Karnawałowy

25 Stycznia

Chełmno

Chętni

 

4.       

Walne zebranie „Bractwa Kurkowego”

21 luty

Chełmno

Obecność obowiązkowa

 

5.        

Strzelanie z okazji dnia kobiet

8 marca

Chełmno

Chętni

 

6.        

Strzelanie o buławę Hetmana Koniecpolskiego

26 kwietnia

Czarne

Chętni

Strz. okręgowe

 

7.        

Strzelanie o Bursztyn Bałtyku

1 maja

Gdynia

Chętni

Strz. okręgowe

 

8.        

Turniej strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera oraz strzelanie drużynowe okręgu.

31 maja

Wejherowo

Chętni

Strz. okręgowe

 

9.        

Strzelanie o złoty i srebrny Pierścień św. Katarzyny oraz Króla i mistrza Okręgu

7  czerwca

Starogard Gdański

Chętni

Strz. okręgowe

 

10.     

Udział w obchodach „Bożego Ciała”

19 czerwca

Chełmno

Udział pocztu sztandarowego

 

11.     

Strzelanie Świętojańskie

22 czerwca

Toruń

Chętni

Strz. okręgowe

 

12.     

Strzelanie „O miecze grunwaldzkie”.

12 lipca

Tuchola

Chętni

Strz. okręgowe

 

13.     

Strzelanie o łańcuch Herbowy Kościerzyny

13 lipca

Kościerzyna

Chętni

Strz. okręgowe

 

14.     

Strzelanie o dzwon S.Y. „LWÓW”

23 sierpnia

Tczew

Chętni

Strz. okręgowe

 

15.     

Strzelanie  z okazji 15 lecia reaktywacji Bractwa Chełmińskiego

13 wrzesień

Strzelnica Bracka

Obecność Braci obowiązkowa

 

16.     

Strzelanie o króla Kurkowego na 2014 r.

20 września

Strzelnica Bracka

Obecność Braci obowiązkowa

 

17.     

19 Strzelanie o Szablę ppłk Kazimierza Mastalerza.

Bal Bracki

08 listopada

Chojnice

Chętni

Strz. okręgowe

18.     

Udział w uroczystościach Święta Niepodległości

11 listopada

Chełmno

Udział pocztu sztandarowego

 

19.     

Uroczyste Intronizacja Króla Kurkowego. Biesiada Bracka

11 listopada

Ratusz

Fort nr VIII

Obecność Braci wskazana

 

20.     

Walne zebranie „Bractwa”

28 listopada

 

Obecność obowiązkowa

 

21.     

Spotkanie opłatkowo - noworoczne.

20 grudzień

 

Chętni Bracia wraz z osobą towarzyszącą

 

22.     

Zebrania Zarządu, każdy pierwszy piątek miesiąca.

 

Miejsce może być uzgodnione doraźnie.

                                                                                                                            Zarząd ChTS "Bractwo Kurkowe"


 


Grudniowe spotkanie opłatkowe Bractwa w Chełmnie

     W dniu 21 grudnia 2013 roku o godz. 18.00 w restauracji "BIAŁA" odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Chełmińskiego Bractwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe"
w Chełmnie. Swoim udziałem w spotkaniu zaszczycili Nas znamienici goście i przyjaciele chełminskiego bractwa kurkowego w osobach m.in. dowódcy Garnizonu Chełmno  ppłk Kazimierz WOŁOWIEC wraz z małżonką.

O atmosferze tego spotkanianiech opowiedzą poniższe zdjęcia.
 Zdrowych, Spokojnych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2014 roku wszystkim członkom, sympatykom, ich rodzinom życzy Zarząd Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo kurkowe" w Chełmnie.


Narodowe Święto Niepodległości i Proklamacja Nowego Króla Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe"  Chełmno 10 listopada 2013r.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w uroczystym capstrzyku zorganoizowanym przez dowódcę Garnizonu Chełmno ppłk Kazimierza WOŁOWIEC oraz burmistrza Chełmna Pana Mariusza KĘDZIERSKIEGO obok wielu znakomitych przedstawicielu społeczeństwa miasta udział wzięli również członkowie Naszego bractwa.
Delegacja Bractwa zxłożyła w końcowej części uroczystości wiązankę na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza. 


 Kolejnym etapem uroczystości był przemarsz członków bractwa,   zaproszonych gości i mieszkańców pieknego Chełmna do ratusza miejskiego, w którym rozpoczęła się uroczystość proklamacji króla kurkowego Naszego Bractwa.


W sali Ratusza miejskiego Prezes bractwa brat Janusz ANDRYSIAK uroczyście powitał wszystkich gości, którzy zaszczycili swoją obecnością te ważne dla Naszego Bractwa wydarzenie.Uroczystość rozpoczęło ślubowanie Kadetów :
                                        - Emilii PISKOR;
                                        - Michała PISKOR;
                                        - Jakuba ZDROJEWSKIEGO.

Ślubowanie odbyło się w obecności członków Bractwa, zaproszonych gości na Sztandar Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe".  Poczet sztandarowy Bractwa wystąpił w składzie : brat Dariusz DZIĘCIOŁ, brat Waldemar KONOPACKI, brat Benito GROCHOWSKI.Po ślubowaniu Kadetów odbyło się ślubowanie  nowego brata kurkowego  - Marka BRYLEW.  Wielu członków Naszego bractwa swoją działalnością  i pracą na rzecz bractwa, środowiska, społeczeństwa miasta Chełmna zasłużyło na wyróżnienie.  Zarząd Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" wystąpił do Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z wnioskami o przyznanie stosownych odznaczeń brackich. Krzyżem Rycerskim Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wyróżnieni zostali:
                                      
                                       - brat Edmind BOBIN;
                                       - brat Zbigniew NOGALSKI;
                                       - brat Andrzej PANEK;
                                       - brat Rajmund SZYMEROWSKI

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wyróżnieni zostali:
                                       - brat Janusz ANDRYSIAK;
                                       - brat Ireneusz JAMBOR;
                                       - brat Tomasz KLUCZYK;
                                       - brat Henryk KONOPACKI;
                                       - brat Marek KRZYŻANOWSKI
Wręczenia odznaczeń dokonał  dowódca 3 bdm, dowódca Garnizonu Chełmno ppł Kazimierz WOŁOWIEC.Po raz pierwszy w historii odrodzonego bractwa wręczono nowe odznaczenie Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" czyli Żłotego Kura. Przewodniczący Kapituły Złotego Kura ChTS "Bractwo Kurkowe" - brat Ireneusz JAMBOR uroczyście wręczył  Złote kury przyznane
z racji sprawowanego urzędu:
- bratu Andrzejowi KOTOWSKIEMU - poprzedniemu, wieloletniemu  Prezesowi Bractwa;
- bratu Januszowi ANDRYSIAK - miłościwie prezesującemu Naszemu bractwu.
Dla pozostałych niżej wymienionych braci wyróżnienia Złotego Kura wręczył brat Prezes Janusz ANDRYSIAK.Wiele spraw i rzeczy istotnych dla Naszego Bractwa zostało zrealizowanych dzięki wydatnej pomocy organizacyjnej i materialnej wielu osób, których zaangażowanie w życie Bractwa jest nie do przecenienia. Skromnym podziękowaniem za ich pomoc były wręczone w trakcie uroczystości podziękowania i pamiątkowe, haftowane ryngrafy przedstawiające logo bractwa.Takie wyróżnienie otrzymali:
               - brat Edmund BOBIN;
               - Piotr MADEJ;
               - Marek WICHLIŃSKI.Ponadto haftowane ryngrafy z logo bractwa otrzymali:
                - pan Mariusz KĘDZIERSKI;
                - pan Wojciech BIŃCZYK;
                   - ppłk Kazimierz WOŁOWIEC.Nastąpił kulminacyjny punkt Naszego spotkania, czyli proklamacja Nowego króla kurkowego oraz jego marszałków.
W pierwszej kolejności insygnia II marszałka ( laskę maszałka oraz srebrny pierścień ) z rąk burmistrza miasta Chełmno otrzymał brat Marek KRZYŻANOWSKI.Podobnego zaszczytu doświadczył  I marszałek Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" brat Józef PODYMA.
I oto przyszedł czas dla nowego króla. Insygnia władzy królewskiej, czyli klejnot bracki - łańcuch króla kurkowego przekazał burmistrzowi dotychcasowy król bractwa - brat Henryk KONOPACKI.Aktu proklamacji nowego króla dokonał przy udziale Prezesa bractwa burmistrz miasta Chełmna - pan Mariusz KĘDZIERSKI, który uroczyście włożył atrybut władzy królewskiej - łańcuch  króla kurkowego ChTS "Bractwo Kurkowe"

Król kurkowy otrzymał również złoty pierścień i pamiątkowy kordzik bracki.

Na zakończenie intronizacji został odczytany Akt elekcyjny nowego króla kurkowego - inaczej mówiąc jak król zamierza przez rok swoje obowiązki pełnić przy pomocy swoich marszałków ku rozwojowi i świetlanej przyszłości chełmińskiego bractwa.


Czas na życzenia i podarunki dla króla Zdzisława ŚMIEJEWSKIEGOŚwieżo namaszczony król kurkowy AD 2013/14 ChTS "Bractwo Kurkowe" w Chełmnie - miłościwie Nam panujący Zdzisław ŚMIEJEWSKI  wraz ze swoimi Marszałkami zaprosił członków bractwa i gości na biesiadę królewską, która została przygotowana w siedzibie bractwa na forcie VIII KLAMRY koło Chełmna.

I ja tam byłem,  miód i wino piłem, w doborowym towarzystwie gości , sióstr i braci miło czas spędziłem.

VIVAT  król kurkowy, VIVAT Marszałkowie, VIVAT Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe". 
PROKLAMACJA NOWEGO KRÓLA BRACTWA

Wszem i wobec wiadomym się czyni, że w dniu 10 listopada 2013 roku tj. w niedzielę na terenie miasta Chełmna odbędzie się proklamacja nowego Króla Kurkowego Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" - brata Zdzisława ŚMIEJEWSKIEGO.
Program tego ważnego dla Chełmna i Bractwa dnia i zachodzących wydarzeń przedstawia się następująco :

- o godzinie 18.00 - rozpoczęcie uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Chełmnie;
- po uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza przemarsz w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego
do Ratusza Miejskiego

- w sali Ratusza Miejskiego proklamacja Nowego Króla Kurkowego Bractwa - brata Zdzisława Śmiejewskiego  oraz
jego Marszałków - brata Józefa PODYMA i Marka KRZYŻANOWSKIEGO, ślubowanie kadetów, nowego brata kurkowego, wręczenie odznaczeń brackich;

- po uroczystościach w Ratuszu przejazd gości, członków bractwa oraz ich rodzin do Fortu VIII Klamry na Biesiadę Bracką na którą zaprasza Król Zdzisław wraz z Marszałkami.

Wiadomym to czyni Zarząd Bractwa


Wiwat Król !

Mamy nowego króla !!!!!!

               W wyniku szlachetnej rywalizacji na strzelnicy w dniu 14 września 2013 roku królem kurkowym Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" został brat Zdzisław ŚMIEJEWSKI. 
Niech Nam panuje przez kolejny rok ku chwale Naszego bractwa.

Uroczysta proklamacja króla elekta odbędzie się w dniu 11 listopada 2013 roku w trakcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w przepięknym ratuszu miasta Chełmno.

Królowi Zdzisławowi Śmiejewskiemu w królowaniu pomagać będą marszałkowie:

Pierwszy Marszałek – Brat Józef PODYMA

Drugi Marszałek – Brat Marek KRZYŻANOWSKI


Teraz pozostałe wyniki strzelań w dniu 14 września 2013 roku

Strzelanie o Tarczę Starosty powiatu Chełmińskiego

 1. Marek KRZYŻANOWSKI
 2. Zdzisław ŚMIEJEWSKI
 3. Henryk KONOPACKI
Strzelanie o Tarczę Burmistrza miasta Chełmno

 1. Waldemar KONOPACKI
 2. Henryk KONOPACKI
 3. Zbigniew NOGALSKI
Strzelanie o Tarczę Wójta gminy Stolno

 1. Zbigniew NOGALSKI
 2. Henryk KONOPACKI
 3. Waldemar KONOPACKI

Strzelanie o Tarczę budowy strzelnicy

 1. Zbigniew NOGALSKI
 2. Henryk KONOPACKI
 3. Waldemar KONOPACKI


Strzelanie o Tarczę Młodzieżową

 1. Michał PISKOR
 2. Emilia PISKOR
 3. Jakub ZDROJEWSKI


Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE