Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   
                        

                                T
erminy otwarcia strzelnicy do uzgodnienia 
                      z osobami opiekującymi sie strzelnicą z ramienia Bractwa
 
                                                     tel.500 106 438    
Informacje

           
        

 

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE