Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   
WITAM W ZAKŁADCE  BRACKICH  CIEKAWOSTEK

W tej zakładce będą umieszczane informacje z różnych dziedzin Naszego Bractwa.  Będą tu umieszczane zdjęcia z historii, falerystyki, kserokopie ważnych i ciekawych dokomentów i zdarzeń dotyczących istnienia i funkcjionowania Naszego Bractwa.

Zapraszam wszystkich do redagowania tej zakładki.
Materiały i nformacje proszę przesyłać na adres skrzynki e-mailowej Naszego Bractwa : bractwo-chelmno@tlen.pl
Każdy materiał zostanie przeczytany, obejrzany i jeżeli będzie miał jakiś związek z Naszym bractem to tutaj go pokażemy.

       Na dobry początek odznaczenie z 1926 roku - nagroda dla II RYCERZA STRZELANIA OKRĘGOWEGO - Pomorski Okręg Zjednoczenia BK RP - Chełmno 1926r.   Awers  i rewers tego odznaczenia.


 

  1927 rok - KRÓL  ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP Z  CHEŁMNA !!!!!!

Dla wiedzy potomnych oraz przypomnienia Naszej historii informuję, że z Chełmna wywodzi się Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw strzeleckich RP, który  w czasie II Kongresu Zjednoczeia KBS RP  , który odbywał się w dniach   1927 roku w Grudziądzu wystrzelał swoje królestwo. był nim brat Adam  MIELCARSKI.
Jednocześnie był to V Zjazd Delegatów Zjednoczenia, w czasie którego podjęto uchwałę o zmianie nazwy zjednoczenia na Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP ( dotychczasowa nazwa to Zjednoczenie Bractw Strzeleckich RP).


II Kongres ZKBS_RP
1927
Grudziądz
——————————
Adam Mielcarski
Chełmno
1927 - 1
 


poniżej link do strony: http://archiwum.bractwakurkowe.pl/krolowie-i-rycerze-zjednoczenia/
Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE