Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział II

Działalność i cele Bractwa

§ 8.

Działalność i cele Bractwa obejmują:

 

Pielęgnowanie staropolskich i patriotycznych tradycji Bractwa Kurkowego.

Szerzenie idei strzeleckiej wśród członków Bractwa i społeczeństwa w strzelaniu i przysposabianiu do obrony kraju poprzez organizowanie ćwiczeń, treningów i zawodów strzeleckich jak również rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej i sprawności ogólnej.

Popularyzowanie wśród członków Braci i ich rodzin szerokiego kręgu zainteresowań rozwojem intelektualnym, psychofizycznym, duchowym i emocjonalnym, jak również rozwojem zainteresowań dla tradycji oręża polskiego, historii miasta Chełmna i Ziemi Chełmińskiej oraz jego bogatej kultury.

Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami tak w kraju jak i za granicą, mającą na celu głównie dobro całej Ojczyzny oraz rozwój Chełmna i Regionu.

Szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków całego Bractwa, udzielanie sobie wzajemnej pomocy i pielęgnowanie życia towarzyskiego.

Bractwo Kurkowe jako spadkobierca bogatych tradycji sportów obronnych uprawia sport strzelecki z dawnej broni palnej czarnoprochowej, z kuszy, łuku oraz współczesnej broni strzeleckiej.

 

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE