Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

                                             


  W sprawie zakresu oraz terminów korzystania
ze strzelnicy proszę kontaktować się 
 z osobami opiekującymi się strzelnicą z ramienia Bractwa
 

tel. 500 106 438 Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE