Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

Patronem europejskich stowarzyszeń strzeleckich zrzeszonych w EGS i również polskich bractw kurkowych jest święty Sebastian.  Kim był św. Sebastian, czym zaskarbił sobie wieczną pamięć i szacunek ?

Wśród wielu zabytków Rzymu z okresu starożytności znane są rzymskie katakumby, miejsca potajemnych spotkań prześladowanych chrześcijan. Idą ulicą via Apia, przy katakumbach św. Kaliksta, wśród malowniczych cyprysów jest wejście do katakumb św. Sebastiana. Od frontu zaprasza barokowy kościół. Tuż przy wejściu głównym znajduje się bogata kaplica z ołtarzem i relikwiami św. Sebastiana. [1]  Tu równiez znajduje się naturalnej wielkości wykonana z alabastru leżaca postać Sebastiana przeszyta strzałami.. Bazylika ma przepiekny wystrój, wspaniale rzeźbiony sufit z malowidłami. Pod bazyliką znajdują się katakumby, w których spotykali się chrześcijanie w okresie ich prześladowań przez Rzym.

                                                              
                                                        

                                                                          
                                                                             

Kościół katolicki pod imieniem Sebastian zna 5 świętych, 2 święte i 1 błogosławionego. Jednak najbardziej znany jest św. Sebastian - męczennik. Informacje na temat jego życia czerpiemy z trzech  źródeł : "Opisu męczeństwa" nieznanego autora z 354 r. oraz komentarza do psalmu 118 św. Ambrożego oraz "Słownika mitów i tradycji kultury" Władysława Kopalińskiego. Według tych dokumentów ojciec świętego pochodził ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne ( Galia ), matka zaś z Mediolanu. Stanowisko ojca i staranne wychowanie utorowały mu drogę na dwór cesarski. Był znakomitym żołnierzem, najprawdopodobniej przywódcą straży cesarza Marka Aureliusza Probusa (  276 - 282 ). W czasie prześladowań chrześcijan poniósł śmierć męczeńska przeszyty strzałami.

Święty Sebastian jest także świętym kościoła prawosławnego - jego wyobrażenie mozna spotkać na wielu ikonach prawosławnego obrządku.

                                            

Św. Ambroży w swoim opisie odbiega nieco od ogólnie przyjętej biografii mówiąc, że Sebastian miał być dowódcą straży Dioklecjana, i za to , że mu wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, przeszyto go strzałami. Rannego odnalazła pobożna niewiasta Irena i dzięki swoim umiejętnościom medycznym przywróciła do zdrowia. Uzdrowiony święty poszedł ponownie do cesarza i wstawił się za chrześcijanami. Wtedy władca kazał zatłuc go pałkami, a ciało wrzucić do kloaki. Wydobyła je stamtąd i pochowała z czcią niewiasta Lucyna.

Władysław Kopaliński pod hasłem Św. Sebastian podaje .."wg  wielu legend żołnierz rzymski, który około 288, za panowania Dioklecjana, miał jako chrześcijanin ponieść śmierć męczeńską przeszyty strzałami łuczników; patron rannych i zakaźnie chorych. Jego męczeństwo natchnęło wielu rzeźbiarzy i malarzy, zwłaszcza renesansowych, jak A. I S. Pollaiuolo, Botticelli, Antonello da Messina, Perugino, Durer, Sodoma."[2]

Męczeństwo św. Sebastiana obraz H.Memlinga, Bruksela, MuseumRoyaux des Beaux Arts; obraz A. Altdorfera ( 1518 )

                                     

                                                                                                           Rzeźba  św. Sebastiana autorstwa Alonsa Berruguete'a ( 1526-32 ) w Muzeum Valladolid.


Św. Sebastian obraz  Andrea Mantegny datowany na 1480 r. olej na płótnie, 260 x 192 cm, Paryż - Luwr. Mategna namalował dwa obrazy, których tematem jest święty Sebastian : jeden znajduje się w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum. Drugi, większy z Luwru, świadczy o nowej świadomości artysty, prowadzącej go do nasycenia każdego szczegółu dramatycznym napięciem, które malarz potrafi znakomicie stopniować.


                                                          

Kolejne obrazy zostały namalowane przez : Tycjana (1566 - 76 ) , znajduje się w zbiorach Ermitażu w San Petersburgu; Mattea di Giovanni, National Gallery w Londynie, obraz  El Greco znajduje się w gotyckiej katedrze S. Antolin w Palencia  północna Hiszpania.

                                                                  


Św. Sebastian cieszył się wielką czcią w całym Kościele. Rzym czci go do dzisiaj jako jednego z głównych patronów. Zaliczano go do grona 15 wielkich orędowników. Jest czczony jako patron od epidemii. Za swego patrona uważają go także żołnierze, myśliwi, strażacy, kamieniarze, ogrodnicy oraz liczne bractwa, w tym kurkowe.

Kult św. Sebastiana także w Polsce był duży i bardzo żywy, skoro dzisiaj spotykamy w wielu kościołach i kaplicach ołtarze mu poświęcone oraz obrazy i figury ( np. w kościele w Trutowie koło Woli w województwie kujawsko - pomorskim.

Trafił także do przysłów ludowych. Oskar Kolberg przytacza takie: "Fabian i Sebastian, gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą". Ten sam autor pisze, że w czasach zarazy składano na ołtarzu św. Sebastiana ogromne świece prosząc o pomoc i wstawiennictwo.

Święty Sebastian jest patronem Niemiec, stąd powszechność jego wyobrażeń w postaci figurek, odznak, medali, naszywek, patronów na sztandarach, nazewnictwa bractw strzeleckich w ruchu strzeleckim niemieckich stowarzyszeń.

      
           
W Pomorskim Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP corocznie w dniu Świętego Sebastiana - tj. 20 stycznia - odbywają się spotkania braci  z bractw okręgu. Po uroczystej mszy w intencji bractw, braci i sióstr kurkowych, ich rodzin oraz w intencji patrona - Świętego Sebastiana spotykamy się co roku w innym bractwie, manifestując w ten sposób swoje przywiązaniee do tradycji i wspólnoty ruchu bractw kurkowych w Polsce.

                                   

Okręgowe spotkanie bractw w dniu 20 stycznia  w Grudziądzu.  


Delegacja ChTS Bractwo Kurkowe w trakcie sptkania bractw Okręgu Pomorskiego ZKBS RP - Święto patrona bractw kurkowych - Św Sebastiana w Wejherowie 20 stycznia 2015 roku
W 2006  roku, w dniu patrona, tj. 20 stycznia w kościele pw. świętego  Jakuba Apostoła w Tucholi został poświęcony witraż z wizerunkiem świętego Sebastiana.
                                                                            Na terenie Polski możemy znaleźć wiele kościołów pod wezwaniem świętego Sebastiana. Największa ich iliść znnajduje się na południu Polski ( w Małopolsce ), ale również na pozostałych terenach mozna je sptkać na swojej drodze. Wiele z nich to zabytki sztuki zakralnej i budowlanej - szczególnie te małe, drewniane kościółki jak np. w Wieliczce, Krotoszynie.  W wielu kościołach mozemy znaleźć ołtarze lub obrazy na których widnieje postać świetego Sebastiana - który m.in. miał chronić przed epidemią.

                      

                       
 

[1] Bogumił Bednarski  " Święty Sebastian - żołnierz, męczennik" - KUREK - kwartalnik bractw kurkowych ziemi śląskiej. Nr 1/2000 str.6

[2] Władysław Kopaliński  " Słownik mitów i tradycji kultury" , PIW Warszawa 1988 str. 1049

 

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE