Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 STOWARZYSZENIE

Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie "BRACTWO KURKOWE" w Chełmnie

 - stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu I Sekcja Rejestrowa - wpisano do rejestru St "A" pod pozycją A" 780 dnia 27 września 1999 roku.


Dane rejestrowe :

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000068738

REGON: 87154942100000

NIP: 875-14-29-239

Rok powstania: 1999Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE