Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

Zgodnie z paragrafem 9 Statutu Bractwa - cyt. ....

"Bractwo skład się z:

- członków zwyczajnych;
- członków honorowych;
- członków wspierających ;
- kadetów."

      Po sześćdziesięcioletnej przerwie 3 lipca 1999 roku grupa obywateli Miasta Chełmna postanowiła reaktywować istniejące w Chełmnie do 1939 roku bractwo kurkowe.
      Byli to tzw. członkowie założyciele Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe.
Są to bracia:

 

Marek  PACHOLAK

 Krzysztof  ZIMOŃ

Andrzej  KOTOWSKI
 

 Janusz  SAWICKI

 Tomasz  SOBCZYK

 Jerzy  BYLICA
 

 Marek  KLIMEK

 Tomasz  KLUCZYK

 Stanisław  BOSZMAN
 

 Jerzy  HANISZ

 Marek  KRZYŻANOWSKI

 Henryk  POLASIK
 

 Benito  GROCHOWSKI

 Piotr  MADEJ

 Krzysztof  ZAWADZKI
 

 Marian  BUŁAWKA

 Marek  WICHLIŃSKI

 Ireneusz  JAMBOR
 

 Andrzej  JABŁOŃSKI

 Bogdan  FIK

 Andrzej STRZOK

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE