Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

HISTORIA NOWA I NAJNOWSZA

Jak już wcześniej wspomniałem w wyniku postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu  I Sekcja Rejestrowa, któremu przewodniczyła SSO Ilona DĄBEK wpisano do  rejestru ST "A" pod pozycją "A" 780 dnia 27.09.1999 roku "Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe z siedzibą 86-200 Chełmno
ul. Wojska Polskiego13m1. Pierwsze Walne Zebranie członków nowopowstałego bractwaodbyło się w Kasynie Garnizonowym w Chełmnie w dniu 1.10.1999 roku. Około pięć tygodni później, w dniu 12 listopada odbyło się pierwsze  strzelanie o tytuł Króla Niepodległościowego na strzelnicy Garnizonowej
w Chełmnie. Trzema najlepszymi strzelcami byłi ; Marek Krzyżanowski, Tomasz Kluczyk oraz Marek Klimek. 30 września 2000 roku to historyczny dzień
w dziejach Naszego Bractwa. W dniu tym po raz pierwszy członkowie Naszego Bractwa stanęli do ślubowania - przysięgając podczas uroczystej mszy
na sztandar miasta Chełmna.

Slubowanie :

"Ślubuję służyć wiernie sercem, umysłem i osobą swoją Ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej Polskiej.
Być otwartym na każde Ojczyzny wezwanie i Braci moich będących w potrzebie.
Ślubuję pielęgnować tradycje i idee"Bractwa Kurkowego", przestrzegać etyki,
przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa.
Realizować sumiennie stawiane przez Bractwo zadania dla dobra Ojczyzny i Braci moich
za co ręczę honorem i podpisem swoim".

Uroczystości tej towarzyszyło pierwsze strzelanie o tytuł Króla Kurkowego. Drewnianego kura wykonał - co stało się później tradycją- brat Ireneusz JAMBOR. Piotrowi Madejowi udało się odstrzelić skrzydło kura, co dało mu przywilej II marszałak. Po niedługim czasie głowę kura odstrzelił Andrzej JABŁOŃSKI, otrzymując tym samym tytuł I marszałka. Ostatni kawałek drzewca zestrzelił i tym samym zdobył tytuł króla Kurkowego - brak Ireneusz JAMBOR.

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE