Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

Rocznice bractwa chełmińskiego

10-01-2019
   W 2019 roku    Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" obchodzić będzie cztery   
  znamiente rocznice:
- XX - lecie reaktywowania Naszego bractwa;
- XV - lecie otrzymania przez bractwo sztandaru;
- X - lecie siedziby bractwa w Forcie VIII Klamry     oraz  budowy strzelnicy bractwa;
- V - lecie odsłonięcia obelisku brackiego  w centrum Chełmna.
 
Główne uroczystości rocznicowe odbędą się we wrześniu 2019 roku. Zarząd bractwa pracuje nad programem uroczystości, które pozwolą w sposób właściwy przypomnieć i zanznaczyć te ważne w życiu bractwa wydarzenia.
Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE